Deepinsight utvikler teknologi for kapasitetsplanlegging og pasientflyt på sykehus. Et partnerskap med Maartje Zonderland, en av verdens fremste på feltet, tilfører erfaringen vi trenger for å lykkes.

– Vi har sett med egne øyne hvordan nederlandske sykehus tar i bruk data lagret i sine EHR-systemer og bruker det til å optimalisere pasientflyt og kapasitetsplanlegging. De samme mulighetene finnes også i Norge. Så hvorfor utnyttes de ikke? spør Håvard Thøgersen, Chief Operating Officer i Deepinsight.

Sammen med kollegaer fra Deepinsight og søsterselskapet vårt DIPS var Håvard på research-tur til Nederland sommeren 2022. Der fikk vi omvisning på tre sykehus for å se hvordan data og planleggingsverktøy brukes til å blant annet utnytte operasjonsrommene på nederlandske sykehus bedre.

Fire Deepinsight-ansatte, og én DIPS-ansatt smiler til kamera.
LÆRERIKT BESØK: Deepinsight og DIPS var i Nederland for å få innsikt i hvordan landet bruker data til operasjonsplanlegging, kapasitetsstyring og pasientflyt. Fra venstre: produktleder Caren Quah, Thea Moseid Kristensen fra DIPS, Head of UX Erica Gibson, tidligere produktleder Yvonne og COO Håvard Thøgersen.

Samarbeider med anerkjent ekspert

Nederland er et foregangsland på å bruke teknologi for å effektivisere operasjonsplanlegging og pasientflyt.

Deepinsight og Maartje Zonderland, en av verdens fremste eksperter innen fagfeltet datadreven prosessoptimalisering, har nylig blitt partnere. Hun har lang, internasjonal erfaring med å utvikle og anvende datamodeller på administrative helsedata til å optimere pasientflyten, redusere ventetid på sykehus og få bedre utnyttelse av operasjonsrom. Hun skal nå bistå Deepinsight med å utvikle produktene norsk helsevesen trenger for å forbedre pasientflyten og bedre utnytte tilgjengelige operasjonsrom.

– Vi er stolte av å inngå partnerskap med en så anerkjent ekspert. Hun kommer med uvurderlig kunnskap og erfaring, sier Thøgersen.

En smilende Maartje Zonderland.
EKSPERT: Maartje Zonderland er en av verdens fremste eksperter på kapasitetsplanlegging og pasientstyring. Nå samarbeider hun med Deepinsight.

Reduserte ventelisten med ti uker

Zonderland var en av de første som tok doktorgrad ved CHOIR, instituttet for helselogistikk ved Universitetet i Twente. Der fordypet hun seg i operasjonsanalyse, eller Operation Research på engelsk, og statistikk rettet mot helsevesenet. I løpet av studiet skrev hun også flere vitenskapelige publikasjoner basert på det arbeidet. Deriblant “Planning and scheduling of semi-urgent surgeries” og “Appointment planning in outpatient clinics and diagnostic facilities”.

I dag driver hun sitt eget firma hvor hun tilbyr rådgivning og bistår bedrifter innen helsesektorer over hele verden med å optimere planlegging og ressursbruk på sykehus. I tillegg er hun er fremdeles aktiv i forskningsmiljøet og jobber blant annet med å veilede flere PhD-studenter innenfor samme forskningsfelt.

– Jeg bruker min erfaring til å utvikle optimaliseringsmodeller som tar i bruk pasientadministrative data for å effektivisere ressursbruken og pasientflyten, sier hun.

Gjennom arbeidet hjelper Zonderland sykehus med avanserte analyser på store mengder data og bruker innsikten til å ta høyde for akutte pasienter og uforutsette situasjoner, styre den daglige driften smart og gi pasienter behandlingen de trenger.

Et hjertesenter som tok i bruk en optimaliseringsmodell utviklet av Zonderland klarte å øke antall hjerteoperasjoner med 25 prosent på bare tre måneder. I tillegg gikk ventelisten på tolv til fjorten uker ned til bare to til tre uker.

– Tenk hva dette har å si for psyken til pasienten som står i kø og deres pårørende. Med innsikten fra Maartje skal vi få til dette i norske helseforetak også, slår Thøgersen fast.

En Deepinsight-ansatt jobber på en dataskjerm i et kontorlandskap.
BRUKEREN I SENTRUM: Data må forstås av mennesker. Deepinsight har fått nyttig innsikt i hvordan helsepersonell i andre land faktisk bruker datadrevet teknologi til planlegging.

Norge og Deepinsight er i en unik posisjon

De siste 15 årene har Zonderland hjulpet sykehus i land som Nederland, Canada, Singapore og Danmark med å bruke datadrevet kapasitetsplanlegging og pasientflyt.

Det viktigste for å lykkes er tilgang på kvalitetsdata og god datastruktur. Med elektroniske pasientjournaler (EPJ) og strukturerte pasientdata i DIPS ligger Norge godt an, mener Zonderland.

– For 10-15 år siden var datakvaliteten i Nederland av dårligere datakvalitet enn i Norge. Likevel fikk nederlandske sykehus gode resultater med datadrevet kapasitetsplanlegging og pasientflyt. [HEE1] Jeg er veldig spent på hva som er mulig i Norge, hvor digitaliseringen har kommet langt og mange prosesser har blitt digitaliserte som gjør at de har kunnet samle inn data av høy kvalitet over lengre tid, sier hun.

Men selv med god datakvalitet, ligger mye av dataen som kreves for å lage en løsning for pasientflyt nedgravd i DIPS og er ikke nødvendigvis lett tilgjengelig.

– Som søsterselskapet til DIPS har vi en unik posisjon for å utnytte mulighetene i disse dataene. Vårt tette samarbeid gjør at vi enkelt og raskt kan hente ut data i journalsystemet og tilgjengeliggjøre løsningen i DIPS. Dermed vil det ikke oppfattes som “nok et program man må logge seg innpå for å kopiere og lime inn informasjon”. Det er tidkrevende og kan gå ut over pasientsikkerheten, sier Thøgersen.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber pasientflyt og kapasitetplanlegging?

Les: Pasientstyring og kapasitetsstyring med Deepinsight.

Enkelt å koble mot EPJ-systemet i DIPS

– Selv om vi har gode resultater, er det fortsatt utfordrende å integrere mot de ulike EPJ-systemene i Nederland. Det går i noen tilfeller ut over fleksibiliteten til kapasitetsplanleggingen og pasientflyten, forklarer Zonderland.

Nederlandske sykehus har derfor opprettet flere stillinger som jobber med kapasitetsplanlegging for å sikre kvaliteten når optimaliseringsmodellene tas ut i praksis.

– Deepinsight vil klare å bygge produkter for kapasitetsplanlegging og pasientflyt som er mer treffsikre og fleksible enn hva de foreløpig klarer i Nederland. Det skyldes først og fremst at vi er søsterselskapet til DIPS, og dermed kan integrere mot deres EHR-systemer i Norge på en enkel måte, sier Erica Gibson.

Zonderland gleder seg til å se utviklingen i det norske helsevesenet de neste årene.

– Mulighetene og kvaliteten på tilgjengelig data tilsier at dere kan komme veldig langt på kort tid, sier hun.

Finn ut hvordan Deepinsight kan effektivisere pasientflyten hos deg.
Kontakt oss i dag!