Vi samarbeider med DIPS for bedre pasientbehandling

I samarbeid med DIPS, Norges ledende leverandør av elektronisk pasientjournal løsninger, kan vi raskt og enkelt hente ut data fra journalsystem på sykehus. Med dette samarbeidet og med vår spisskompetanse på å bygge datadrevne applikasjoner kan vi lage løsninger som støtter helsepersonell i sine daglige gjøremål. Det gjør også at applikasjonene kan være en del av DIPS sitt system, slik at det ikke oppfattes som introduksjonen av "nok et program som jeg må logge inn på".

Les mer om vårt samarbeid med DIPS