Vi bygger en framtid for et moderne helsevesen

Det finnes enorme mengder helsedata, men idag er lite til ingenting tatt i bruk for å forenkle arbeidsoppgavene til helsepersonell. Stor grad av kompleksitet og data fordelt utover utallige systemer har gjort dette vanskelig.

Hvordan vi skaper verdi fra data

Deepinsight utvikler verktøy som henter ut data fra elektronisk pasientjournal (EPJ) og andre systemer, analyserer dem, og gir resultatene tilbake til klinikere og administrasjon. Dermed får de viktig innsikt om pasienter og hendelser, som hjelper til å svare på spørsmål som om pasienten responderer som ønsket på behandlingen, eller hvordan kan vi lage operasjonsplaner som gir færrest mulig strykninger. Disse datadrevne helsetjenestene vil gi bedre pasientbehandling, og mer effektiv bruk av ressursene på sykehusene.

Klinisk intelligens

Sammenstiller og visualiserer data for klinikere og avdelingsledere slik at de raskt og enkelt får oversikt over egen drift og praksis i pasientbehandling.

  • Innsikt i behandlingsforløpet

    Gir mulighet for å gi pasienter bedre oppfølgning og behandling gjennom at man enklere kan overvåke og tilpasse ulike behandlingsforløp.

  • Bedre utnyttelse av ressursene

    Analysere og se effektforskjellene på ulike behandlinger over tid, og dermed identifisere forbedringsmuligheter.

Pasientflyt og kapasitetsplanlegging

Å bruke data for å gi helsepersonell verktøy for en mer forutsigbar og oversiktlig pasientflyt og operasjonsplan på sykehus.

  • Smartere planlegging

    Gir mer forutsigbarhet og færre overraskelser i operasjonsplanen, og pasientløpet vil bli mer oversiktlig.

Kundehistorier

Les om noen av våre suksesshistorier

Nysgjerrig på hva vi gjør?

Ikke nøl med å ta kontakt

Ved å sende inn godtar du vår personvernerklæring.