Pasientflyt og kapasitetsstyring med data

Vi gir deg tilgang på data og analyser slik at du kan planlegge pasientflyten og den daglige sykehusdriften bedre.

Pasientflyt og kapasitetsstyring

Oppnå forutsigbar sykehusdrift

Kansellerte operasjoner og utsatte operasjonstider rammer mange. Det setter pasienter i en sårbar situasjon, rammer sykehusene økonomisk og gir helsepersonellet en uforutsigbar hverdag.

Hvordan kan sykehuset ta høyde for at akutte og uforutsette situasjoner alltid oppstår på et sykehus, samtidig som den daglige driften styres smart og alle pasienter får behandlingen de trenger?

Svaret er å planlegge ressursbruken basert på dataanalyser. Bruker du data i planleggingen vil i tillegg ventetiden på sykehuset reduseres. Det gir bedre kontroll på mulige fristbrudd og styrker dermed økonomien til sykehuset.

Slik brukes data til planlegging

Med avansert maskinlæringsteknologi får du enkelt oversikt over tilgjengelig personell, utstyr og operasjonssaler.

Vi bruker data til å automatisk kalkulere sykehusets fremtidige behov og tilgjengelig kapasitet. Avdelingsledere og pasientkoordinatorer kan deretter bruke denne innsikten til å planlegge ressursbruken og pasientflyten de neste månedene.

Smartere planlegging fører til færre kansellerte operasjoner, høyere effektivitet og bedre pasientbehandling.

I tillegg vil teknologien vår gi innsikt i den daglige driften og forutse situasjoner som kan oppstå på sikt. Slik kan sykehuset være proaktivt og løse problemer før de oppstår.

Integrasjon mot eksisterende systemer

Deepinsight er søsterselskapet til DIPS. Våre løsninger kan derfor enkelt bygges på og fungere med sykehusets eksisterende planleggings- og journalsystem.

Våre løsninger basert på data og maskinlæring vil forbedre hele arbeidsflyten på sykehuset.

Deepinsight samarbeider med ledende, internasjonale eksperter på modernisering av sykehusdrift. Vi leverer ikke bare en teknisk løsning, men en komplett løsning for å effektivisere pasientflyten og kapasitetsstyringen.

Deepinsight er din partner på pasientflyt og kapasitetsstyring

Vi setter sikkerhet og personvern høyt, og vår programvare har en sterk grunnmur du kan stole på.

Vi har alltid brukeren i fokus når vi utvikler nye verktøy for helsesektoren, og gjør grundige undersøkelser for å være sikre på at vi løser faktiske problemer – ikke bare det vi tror er et problem.

Les mer om Deepinsight her

Vi samarbeider tett med DIPS

Vi har e-helse- og teknologibedriften Kernel på eiersiden. Kernel eier også DIPS, den største leverandøren av e-helse i Norge. Dette betyr et nært og unikt samarbeid mellom Deepinsight og DIPS. Vi kan enkelt hente ut og ta nytte av data fra systemene til DIPS på vegne av våre kunder.

Les mer om samarbeidet her

Vil du lære mer om våre løsninger for pasientflyt og kapasitetsstyring?

Kontakt oss

Ved å sende inn godtar du vår personvernerklæring.