– En norsk skyleverandør med dataservere på norsk jord sikrer etterlevelse av lovverk, reguleringer og GDPR, sier Martin Holtet, Chief Technology Officer i Deepinsight.

– Vi unngår rett og slett alle gråsoner ved å bruke en norsk skyleverandør, fortsetter Holtet.

I helsesektoren ligger våre mest sensitive data lagret. Med norske Basefarm som skyleverandør sikres trygg fremdrift i alle ledd. Det er både en fordel for utviklerne i Deepinsight og for helsesektoren i Norge som kan stole på at viktige person- og driftsdata ikke kommer på avveie.

CTO Martin Holtet sitter konsentrert i et arbeidsmøte på Deepinsight-kontoret.
TRYGG: CTO Martin føler seg trygg på at Deepinsight kan levere sikre løsninger til helsebransjen med norsk skyleverandør.

Ny dom gir store konsekvenser

Lovgivningen rundt datasikkerhet kan i noen tilfeller tolkes ulikt. Det ble tydelig i 2020 med den mye omtalte prinsipielle Schrems II-dommen som sier at en må ha et strengere overføringsgrunnlag til land utenfor EU/EØS for å sikre personvernet på en god nok måte.

I Schrems II-dommen fastslo EU-domstolen blant annet at overføring av data til USA er ulovlig på bakgrunn av deres omfattende overvåkningslover. For eksempel gir loven amerikansk etterretning krav på innsyn i personopplysninger fra amerikanske selskaper.

– Schrems II-dommen har hatt store konsekvenser for bruken av skytjenester, og flere brukere av amerikanske skyleverandører ser derfor etter nye måter å organisere IT-infrastrukturen sin på. I tillegg har dommen satt store sky-prosjekter på pause. Et eksempel er Helseanalyseplattformen (HAP) som skal ta helsedata ut i skyen, forklarer Holtet.

– I tillegg til ekspertisen, erfaringen og kompetansen til Basefarm var deres beliggenhet i Norge en svært viktig grunn til at vi valgte akkurat den skyleverandøren. Spesielt i lys av Schrems II-dommen, fortsetter han.

En hånd peker på en skjerm med tall.
SIKRER DATA: Deepinsight bruker en norsk, ISO-sertifisert skyleverandør som sikrer helsedata både juridisk og mot trusler og innbrudd.

Basefarm sikrer, Deepinsight utvikler og drifter

– I helsesektoren er det spesielt viktig at data holder seg i landet. Det er mange sensitive opplysninger og det må vi ta på alvor, forteller Holtet.

– Skyen lar oss utvikle og sette effektiviserende helseverktøy i drift raskt og sikkert, uten å bruke dyrebar tid på utbygging av infrastruktur og skalering, legger han til.

Vil du vite mer om hvordan vi utvikler i skyen?

Les: Skyteknologi forbedrer helsevesenet

Selv om amerikanske skyleverandører som Microsoft og AWS er mer kjent blant folk flest gir den norske skyleverandøren like sterke forutsetninger for å bygge løsninger som moderniserer og forbedrer helsedriften og pasientbehandlingen.

Skytjenestene utvikles og driftes på teknologiplattformen Kubernetes (K8s), et system basert på åpen kildekode for å automatisere distribusjon, skalering og drift i skyen.

– Applikasjonene og kodene som kjører på Kubernetes-plattformen er alltid tilgjengelige på to forskjellige datasentre og kan enkelt skaleres opp og ned umiddelbart i takt med behovene til helseforetakene, sier Holtet.

Valget av en erfaren skyleverandør, med ISO-sertifiseringer, sikrer plattformen mot innbrudd og andre trusler rundt informasjonssikkerhet. Løsninger kan også tilbys med høy oppetid, da alle systemer er redundante.

Det er også viktig å poengtere at skyleverandøren ikke har tilgang til dataene fra Deepinsight på plattformen. Det er svært strenge rutiner og prosedyrer for tilganger og i tillegg krypteres sensitive data.

– Ekspertisen til skyleverandøren er sikker infrastruktur med tilstrekkelig datakraft til enhver tid. Vår ekspertise er å utvikle programvaren. Helsesektoren kan derfor være trygg på at driften deres er trygg, og kan heller bruke tiden sin på å tilby god pasientbehandling, utdyper Holtet.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?
Kontakt oss!