Bør norsk helsesektor migrere til skyen? Ja, mener Deepinsight. Fordelene er større enn risikoen.

– Det er ingen lover som forhindrer norsk helsesektor fra å bruke skyteknologi. Det handler om å vurdere risiko mot gevinst, sier Olav Willumsen Haugå, daglig leder i Deepinsight.

Utvikling på skyplattformer vil føre til at effektiviserende verktøy og løsninger kan testes og tas i bruk mye raskere i helsevesenet. Skalering på tvers av helseforetak blir også betraktelig enklere.

– Økt bruk av sky vil gjøre tiden fra idé til ferdig produkt kortere samtidig som produktet kan tilpasses underveis til å faktisk løse utfordringene til brukerne, forklarer Ivan Dervisevic, senior programvareutvikler i Deepinsight.

Skyteknologi gir bedre helsehjelp

I andre bransjer utvikles det stadig nye løsninger som gjør hverdagen til sluttbrukeren enklere og mer effektiv. Muligheten til å innovere hurtig og i takt med brukerens ønsker og behov kan i stor grad krediteres til fleksibiliteten i moderne skyteknologi.

Et godt eksempel er finanssektoren. Måten vi styrer økonomien vår på har endret seg drastisk det siste tiåret.

– Finanssektoren var tidlig ute med å høste godene fra skyteknologi. Innovasjonen bransjen opplevde for 7-8 år siden ser vi nå i helsesektoren. Det er på tide, sier Haugå.

Utvikler, Ivan Dervisevic, peker til en whiteboard i et møte foran flere Deepinsight-kollegaer.
ERFARING: Deepinsight har tidligere bistått norske banker med overgangen til skybasert dataplattform. Den erfaringen blir svært viktig når helsesektoren nå skal gjøre samme steg.

Det er ikke uten grunn at helsesektoren ligger bak andre sektorer. Helsedata er mer komplekst, risikoen er større, det er strenge regulatoriske krav, lange beslutningsprosesser og det tar tid å få nødvendig kompetanse på plass.

– Det er forståelig at mange helseforetak kvier seg for å migrere til skyen. Likevel er det viktig å huske på at pasient- og brukerrettighetsloven lovfester at det alltid skal gis den best mulige pasientbehandlingen. Ekskluderes skyteknologi fra helsevesenet mister vi muligheten til det, forklarer Haugå.

– Ny teknologi er ikke målet. Målet er å utvikle nye løsninger som forbedrer helsevesenet. Et naturlig sted å begynne er den delen av helsedriften som ikke påvirker pasienter direkte, tilføyer Dervisevic.

– Når erfaringen og tilliten er opparbeidet på tvers av helsesektoren og aktører innen skyteknologi kan vi se på mulighetene for å migrere pasientdata til skyen, fortsetter han.

Flere helseaktører er allerede i skyen

Dagens digitale tjenester i helsevesenet er ofte bygget i egne datarom. Når tjenesten er på plass, ansetter sykehuset noen til å vedlikeholde og drifte den.

Utvikles løsningene i skyen kan de vedlikeholdes og forbedres løpende av de samme ressursene. En fordel med at det er de samme som utvikler og vedlikeholder tjenestene er at de forstår logikken bak løsningen, og har bedre forutsetninger for å løse eventuelle problemer som oppstår.

Utvikler, Ivan Dervisevic, jobber på en whiteboard-tavle.
VIL EFFEKTIVISERE HELSEVESENET: Utvikler i Deepinsight, Ivan, vil akselerere innovasjonen av skybaserte tjenester i helsevesenet for å øke effektiviteten og kvaliteten på helsetilbudet vårt.

Flere norske helseaktører er allerede i skyen, og det finnes flere helsetjenester som bruker skyteknologi. Nå gjelder det å bygge erfaringer og få skybaserte løsninger som standard praksis.

– Får vi det til vil viktig informasjon flyte bedre på tvers av avdelinger og helseforetak. Det vil føre til bedre kvalitet på helsetilbudet, og til mer produktivitet i den administrative driften, sier Dervisevic.

Helsedriften er trygg i skyen

– Datasikkerheten er vel så god i skyen som på lokale datasentre, mener Dervisevic.

Grunnen til at norsk helsevesen ikke allerede er i skyen er frykt for å miste kontroll på hvor viktig data lagres.

Regulatoriske krav rundt lagring og deling av persondata er naturligvis en utfordring for å bruke skyteknologi for helsesektoren. Spesielt Schrems II-dommen kompliserer bruken av de største skyleverandørene. Her kolliderer den amerikanske loven om rett til innsyn med EUs strenge personvernlovgivning.

– Regulatoriske krav og lovgivninger kompliserer bruken av skyteknologi, men de gjør det absolutt ikke umulig, sier Haugå.

Vil du lese mer om hvordan Deepinsight ivaretar GDPR og personvern?

Portrettbilde av daglig leder i Deepinsight, Olav Willumsen Haugå.
SØK KUNNSKAP: Daglig leder i Deepinsight, Olav, anbefaler helsevesenet å søke kunnskap om skyteknologi. – Ha et åpent sinn og prat med hverandre, sier han.

Den virkelige utfordringen for å få helsesektoren på skyen er ikke lovgivning og GDPR, men innsamlingen og ekstraksjonen av data.

For å migrere driften og bygge nye tjenester må det utvikles gode måter å få tilgang til data, trekke dem ut og gjøre de nyttige.

– Vi jobber hver dag for å finne gode metoder for dette. Det er viktig å ha helseforetakene med på reisen slik at de kan tilpasse det tekniske på sin side. Godt samarbeid vil være avgjørende for å skape etterlengtet innovasjon og brukerrettede tjenester i helsesektoren, sier Dervisevic.

– Full åpenhet mellom helseforetakene og leverandørene er nøkkelen for å lykkes med effektiv helsedrift i skyen, avslutter Haugå.

Del 2 – Hvordan fungerer det i praksis?

Du har nå lest del en av to om hvordan helsesektoren kan migrere til skyen. I del to vil vi gå i dybden på hvordan helsesektoren teknisk kommer seg på skyen.

Følg oss på Facebook og LinkedIn for å få den med deg.

Vil du vite mer om fremtidens helsevesen og skyteknologi?
Vi tar gjerne en uformell prat!