– Operasjoner er selve hjertet i sykehusdriften. Vi skal utvikle et produkt som lar sykehusansatte planlegge og utnytte kapasiteten bedre, sier Olav Willumsen Haugå, daglig leder i Deepinsight.

Gjennom innovasjonspartnerskapet KNIPS skal Nordlandssykehuset, DIPS, og Deepinsight utvikle en ny løsning for operasjonsplanlegging basert på AI og data. Deepinsight bidrar med viktig erfaring innen bruk av optimaliseringsmodeller på helsedata, og skal derfor lede utviklingen av løsningen med støtte fra DIPS.

DIPS har over 30 års erfaring med IT i helse, og EPJ-systemet deres DIPS Arena er grunnmuren i IT-løsningene på landets sykehus. Samarbeidet med DIPS er derfor essensielt for at KNIPS skal være en suksess.

Vi er ambisiøse, og første versjon av produktet skal være klar om seks til ni måneder.

Startskuddet for utviklingen gikk i september 2022 med innsiktsintervjuer av ansatte på Nordlandssykehuset. Der kom det frem at dette er svært komplekst grunnet en stor mengde uforutsette situasjoner på sykehuset, som fører til at store deler av arbeidsdagen går bort til «brannslukking», og at det derfor er en krevende øvelse å planlegge fremover. I tillegg opplever både helsepersonellet og administrasjonen at verktøyene de bruker ikke er gode nok. Dette stemmer også godt overens med hva vi har sett på andre sykehus.

– Dette er langt fra en ideell arbeidshverdag når vi vet at uforutsette situasjoner forskyver planlagte operasjoner hver dag. En strykt operasjon er svært dyrt og påfører pasientene ekstra belastning, forklarer Haugå.

KNIPS-gruppen ser derfor på hvordan sykehusene kan tenke nytt for å planlegge mer fleksibelt for å hjelpe sykehusene holde løftene de gir pasientene.

– Det betyr deilig matematikk. Vi må komme under huden på problemet og bygge et produkt folk elsker å bruke og som gjør hverdagen til de som planlegger operasjoner best mulig, sier Haugå.

Portrett av en smilende CEO i Deepinsight, Olav Willumsen Haugå.
SAMARBEIDSPROSJEKT: Olav Willumsen Haugå ser frem til å fordype seg i matematikken med KNIPS-prosjektet. – Det er uten tvil en kompleks problemstilling – akkurat det vi elsker å jobbe med i Deepinsight, sier han.

Er en ny modell for planlegging svaret?

I den pågående innovasjonsprosessen diskuterer deltakerne hvordan Nordlandssykehuset kan tenke operasjonsplanlegging på nye måter.

Et eksempel som løftes frem er hvordan den digitale dagligvarehandelen Oda løser logistikken med hjemlevering. På samme måte som det stadig kommer nye pasienter inn på et sykehus, bestiller nye kunder matvarer fra Oda. For å utnytte ressursene sine effektivt, optimaliserer Oda rutene til sjåførene etter hvert som kundene bestiller.

Leveringstidspunktet blir mer og mer presist etter hvert som leveringsvinduet nærmer seg, og Oda oppdaterer kundene løpende via tekstmelding.

– Eksempelet fra Oda viser at det er andre måter å planlegge på enn den tradisjonelle timeplanen, forklarer Håvard Thøgersen, COO i Deepinsight og prosjektleder for KNIPS.

Det viser også at det er mulig for sykehusene å planlegge på en måte som tar høyde for uforutsigbarheten i pasientbehandling og sykehusdrift.

– Målet er å sette menneskene som planlegger i sentrum ved å digitalisere og modernisere arbeidshverdagen deres og opplevelsen til pasientene. For å få til det er tilgjengeliggjøring av informasjon om pasienter og kapasitet viktig, fortsetter Håvard.

Kirurger midt i en operasjon på en operasjonssal.
DYRT: Det er dyrt å drifte en operasjonssal. Derfor er det ekstra viktig å optimalisere ressursbruken.

Gode resultater i Danmark

Det finnes også gode eksempler fra helsesektoren. I Danmark har de utviklet og tatt i bruk en optimaliseringsmodell som predikerer behandlingstiden for å behandle pasienter på nevrokirurgisk avdeling. Slike pasienter må opereres innen en til to uker og kommer dermed foran i køen og endrer den oppsatte timeplanen på operasjonssalene.

Sykehusene vet at disse pasientene kommer, men ikke når. Etter at modellen ble tatt i bruk har de klart å forutse behovene bedre og antall strykte operasjoner har gått ned med hele 77 prosent og produktiviteten på sykehuset har gått opp 20 prosent.

KNIPS er også inspirert av den internasjonale ekspert på datadreven prosessoptimalisering, Maartje Zonderland. Hun er blant annet ansvarlig for implementering av modellene på sykehuset i Danmark.

Deepinsight knyttet partnerskap med henne tidligere i år for å lære av hennes erfaring med utvikling og bruk av datamodeller på administrative helsedata.

Les mer om partnerskapet med Maartje og hennes syn på norsk operasjonsplanlegging.

En løsning sykehusene vil bruke

Det er ikke tilfeldig at det er Nordlandssykehuset som er med i KNIPS-prosjektet. Søsterselskapet til Deepinsight, DIPS, ble født i kjelleren på Nordlandssykehuset i 1985. Det har ført til at Bodø har landets største utviklermiljø innen e-helse.

KNIPS-prosjektet skal være en slags innovasjonshub for å finne og teste gode løsninger i et autentisk miljø. Det er uten tvil flere retninger som kan utforskes, og derfor blir innsiktsarbeidet med ansatte på Nordlandssykehuset ekstra viktig.

– Vi må gjøre grundig innsiktsarbeid blant brukerne for å utvikle løsninger som faktisk løser utfordringen med operasjonsplanlegging, sier Thøgersen.

Deepinsight utnytter hele bredden til selskapet i KNIPS-samarbeidet med programvareutviklere, data scientists, designere, UX-designere og prosjektledelse.

– Det viktigste er at vi lager et produkt Nordlandssykehuset faktisk trenger og vil bruke. Vi jobber derfor tett med DIPS for å sikre at løsningen skal være tilgjengelig i DIPS-systemet, avslutter Thøgersen.

Vil du lære mer?
Kontakt oss for å finne ut mer om hvordan vi jobber for å utvikle fremtidens helsesektor!