Vi bygger en framtid for et moderne helsevesen

Det finnes enorme mengder helsedata, men idag er lite til ingenting tatt i bruk for å forenkle arbeidsoppgavene til helsepersonell. Stor grad av kompleksitet og data fordelt utover utallige systemer har gjort dette vanskelig. Derfor er Deepinsight på et oppdrag for å gjøre tilgang til helsedata rask og enkel, på en personvernsikker måte. Dette vil bane vei for økt innovasjon og teknologi i helsebransjen.

Hvordan vi skaper verdi fra data

Vårt selskap har spesialisert seg på å hente ut verdi fra data og bruke den til å bygge og distribuere AI- og maskinlæringsløsninger. Denne kunnskapen tar vi nå med inn i helsevesenet, hvor vi skal bygge grunnlaget for en moderne helsedataplattform. Dette er noen av områdene vi jobber med nå.

Klinisk intelligens

Strukturere og sammenstille data for klinikere, slik at det blir enklere og raskere å bruke data til forskning og innovasjon.

 • Generere strukturerte datasett

  Assistert generering av strukturerte datasett av pasientpopulasjoner fra journalsystemer.

 • Rask tilgang

  Enkel og rask sammenstilling av datasett.

Sykehusdrift

Bruk data til å gi sykehus og dens ansatte verktøy for mer effektiv og bedre beslutningsprosesser i det daglige arbeidet.

 • Rask og nøyaktig beslutningstaking

  Bruk sanntidsdata til å se nåværende situasjon, for så å ta raske og nøyaktige beslutninger.

 • Utforsk, lær og del

  Bruk visualisert data til å utforske, lære og dele med dine kollegaer om den daglige driften, som igjen gir bedre kunnskap på tvers av organisasjonen.

AI & avansert analyse

Vi bygger og distribuerer AI og avansert analyse-løsninger i samarbeid med helseleverandører for bedre helsetjenester, for eksempel personalisert medisinering.

 • AI og maskinlæring

  Vi trekker ut, behandler og serverer høykvalitetsdata, som gjør det mulig å bygge AI og maskinlæringsprodukter sammen med helseleverandører.

 • Presisjonsmedisinering

  Anvend AI og analyse for å predikere riktig dosering basert på pasientdata, for å forbedre effekten av medisinen og begrense pasientens bivirkninger.

Tjenester

Ønsker du å komme igang med din AI og data reise? Eller har du kanskje startet, men ønsker råd og støtte underveis? Da kan vi hjelpe!

Kundehistorier

Les om noen av våre suksesshistorier

Nysgjerrig på hva vi gjør?

Ikke nøl med å ta kontakt

Ved å sende inn godtar du vår personvernerklæring.