Hver dag opereres tusenvis av pasienter ved norske sykehus. Enorme mengder data gjør styring og planlegging av operasjoner komplekst, og i dag utnyttes ikke ressurser og kapasitet godt nok. Det vil vi gjøre noe med!

Nylig holdt vi et webinar for 150 stykker hvor vi demonstrete hvordan vi styrker helsepersonell med intelligente løsninger for operasjonsplanlegging – tett integrert med DIPS Arena.

Nordlandssykehuset delte sine erfaringer med løsningene våre og det tette samarbeidet med Deepinsight. I tillegg viste vi selvfølgelig en demo av våre løsninger, Deepinsight Clue og Deepinsight Hero.