20. mai ble Deepinsight AS Miljøfyrtårn-sertifisert! Med det ønsker Deepinsight å ha et bevisst fokus på sitt samfunnsansvar og jobbe målrettet og langsiktig for en bærekraftig og miljøvennlig drift.

- Miljøfyrtårn-prosessen har vært utrolig lærerik, inspirerende og har lagt gode rammer for vårt videre arbeid med klima og miljø, sier Deepinsights Miljøfyrtårn-ansvarlige Karoline Fauskanger Andersen.

Foto: Ivar Hukkelberg

Deepinsight's Kontor og ESG koordinator, Karoline Fauskanger Andersen og Direktør for Kundesuksess og Markedsføring, Ivar Hukkelberg.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som gir oss gode verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Å bli sertifisert betyr å forplikte seg til kontinuerlig forbedring, og dette er dermed kun starten på Deepinsights langsiktige arbeid innen bærekraft, eksternt miljø og arbeidsmiljø.

- Mange er kanskje ikke klar over at Miljøfyrtårn også stiller krav til helse og sikkerhet. I vekstfasen Deepinsight er i nå har denne prosessen hjulpet oss til å profesjonalisere og integrere HMS-arbeidet vårt i bedriften, sier Ivar Hukkelberg.

Fremover vil Deepinsight:

  • følge opp vår årlige handlingsplan for miljø- og HMS-arbeid
  • Miljøgruppa vil møtes regelmessig for å vurdere ulike tiltak og rutiner
  • årlig evaluering av mål, risikovurdering og utarbeiding av klima- og miljørapport

Vi ønsker også å oppfordre andre til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Les mer om Miljøfyrtårn og hvordan man blir sertifisert her: http://www.eco-lighthouse.org/

Se Deepinsights årlige Klima- og miljørapport her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/127311