Vi vil gjerne ønske vårt nyeste tilskudd til Deepinsight, Hanna Zdanowicz, velkommen!

Hanna har M.Scs i både økonometri & IT, og i matematikk, i tillegg til en PhD i stokastisk og finansiell matematikk fra UiO. Hun har arbeidet hos Norsk Regnesentral, og som maskinlæringsingeniør i startupen Ragnarock Geo. Hanna brenner for å finne løsninger som er best egnet for gitte problemer, og liker å lære om og anvende nyskapende teknologi i praksis.