DIPS er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og sitter på enorme mengder data og kunnskap. Deepinsight er teknologiselskapet som forvandler dette til nyttige verktøy og tjenester. Nå skal de to selskapene jobbe sammen for å effektivisere og forbedre pasientbehandlingen.

– Vi ser store muligheter med ubrukte data i helsevesenet. DIPS er en essensiell samarbeidspartner som gir oss økt forståelse av helsedata slik at vi kan utvikle tjenester og verktøy basert på maskinlæring og kunstig intelligens, forteller Olav Willumsen Haugå, daglig leder i Deepinsight.

Datadrevne løsninger vil gjøre helsesektoren mer effektiv, øke treffsikkerheten og forbedre pasientbehandlingen i alle ledd. På sikt kan løsningene Deepinsight og DIPS bygger redde liv og spare helsesektoren store kostnader.

– Samarbeidet mellom oss og Deepinsight er bygget på et felles mål om å lage datadrevne produkter som kommer befolkningen til gode. Det har satt standarden for samarbeidet, sier Thomas Smedsrud, medisinsk direktør i DIPS.

Olav Haugå, Thomas Smedsrud og Håvard Thøgersen smiler mot kamera med Deepinsight-kontoret i bakgrunn.
FORBEDRER HELSEVESENET: Daglig leder i Deepinsight, Olav Haugå (venstre), og driftsansvarlig Håvard Thøgersen (høyre) ser frem til å jobbe med DIPS og medisinsk direktør, Thomas Smedsrud.

Kobler teknologi med samfunnets behov

DIPS og Deepinsight har begge akseleratoren og teknologibedriften Kernel på eiersiden. Kernel jobber for å skape raskere utvikling av løsninger innen e-helse og tilrettelegger for samarbeid på tvers av teknologi, domenekunnskap og datainnsamling ved å kjøpe opp selskaper med potensiale for bringe helsevesenet inn i fremtiden.

– Kernel deler vår ambisjon om å koble teknologi med samfunnets behov, sier Haugå i Deepinsight.

Daglig leder, Olav, skriver på en whiteboard mens to kollegaer følger med.
ÅPNER DØRER: Som en del av Kernel oppnår Deepinsight og DIPS mer enn hva de ville gjort hver for seg.

Modellen til Kernel legger opp til at alle selskapene i gruppen skal fungere på egen hånd, og samtidig dra nytte av hverandres kunnskap og ferdigheter. Deepinsight jobber derfor selvstendig på ulike prosjekter, men spiller inn til Kernel eller DIPS når behovet oppstår.

– DIPS og Kernel gir oss unik kunnskap, seriøsitet og tyngde som forenkler arbeidet vårt med å bygge fremtidens helsetjenester. Med over 30 års opparbeidet erfaring innen helse og e-helse er DIPS en langsiktig partner som skjønner hva som må til for å lykkes, forklarer Håvard Thøgersen, driftsansvarlig i Deepinsight.

Et eksempel der vi har hatt nytte av erfaringen og kunnskapen til DIPS er startdoseprosjektet med Diakonhjemmet der vi bygger et verktøy som ser effekter av legemidler i sammenheng med pasientens gendata og medisinske historie. Målet med prosjektet er å gi leger verktøyene de trenger for å finne riktig dose og legemiddel fra første konsultasjon.

– DIPS ønsker å gi mer enn vi får tilbake i partnerskap. Vårt mål er å lage løsninger som andre aktører enkelt kan integrere mot, sier Smedsrud og legger til:

– Deepinsight kommer med en spisset databakgrunn og har kunnskap om interessante fagfelt. Jeg merker at utviklerne i DIPS og Deepinsight inspireres av hverandres kunnskap.

Store fordeler med datadrevet teknologi

Det som blir essensielt fremover, for å bygge løsninger som effektiviserer og forbedrer helsevesenet, er at beslutningstakerne investerer i innhenting og systematisering av data på en trygg måte.

– Bruken av datadrevne løsninger er et stort hull i helsevesenet. Hvorfor skal vi ikke kunne kategorisere nyrepasienter på samme måte som nettbanken kan kategorisere pengebruken vår, spør Smedsrud.

Deepinsight-ansatte jobber sammen rundt et bord.
VIL FORENKLE: Å bygge en datadrevet applikasjon til bruk på sykehus bør kunne gjennomføres enklere enn det er i dag mener DIPS og Deepinsight.

En vanlig barriere for utvikling av datadrevne løsninger er at behovene lenger ned i organisasjoner ikke videreføres til de som er ansvarlige for investeringer.

– Viktige helsedata ligger i DIPS’ systemer på norske sykehus. Nå gjelder det å få brukt disse i praksis, forklarer Haugå.

– Samarbeid med eksperter sørger for at vi kan utnytte datakunnskapen vi besitter på en trygg måte. Med Deepinsight på laget kommer det til å skje mye spennende innen e-helse i fremtiden, avslutter Smedsrud.

Vil du vite mer om løsningene vi bygger?
Kontakt oss.