Data og teknologi gir nye muligheter for å effektivisere og forbedre dagens helsetilbud. Utfordringen er å ta vare på personvernet underveis.

– Vi ønsker å gjøre noe meningsfullt, forteller Håvard Thøgersen, driftsansvarlig i Deepinsight, og fortsetter:

– Mulighetene innen E-helse er enorme. Tenk på hvor mye data som samles inn om helsen vår og hvilke muligheter det kan gi helsepersonell framover. Det er denne revolusjonen innen helseteknologi vi i Deepinsight ønsker å bruke vår kompetanse innen data, maskinlæring og programvareutvikling på fremover, utdyper Thøgersen.

Strenge personvernregler har frem til nå satt en naturlig stopper for mye av utviklingen i helsesektoren. I 2021 ble det derimot endelig vedtatt endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven slik at det blir enklere å bruke helseopplysninger til utvikling av nye tjenester basert på kunstig intelligens.

En mann sjekker blodtrykket sitt ved kjøkkenbordet med legen på video på en laptop.
E-HELSE: Under koronapandemien har det skjedd en digital akselerasjon i helsesektoren og nye digitale løsninger utvikles i rekordfart.

Lovendringer i riktig retning

Endringene i helsepersonelloven og pasientjournalloven gjør det lettere å bruke kunnskap om en pasient for å lære hvordan man bør behandle andre pasienter som ligner. Det åpnes også for at helseopplysninger kan brukes til utvikling og bruk av beslutningsstøtteverktøy for helsepersonell.

– Det er godt å se at helsesektoren finner løsninger på de juridiske problemstillingene som har bremset utviklingen og åpner for nye løsninger som kan hjelpe helsepersonell å ta gode beslutninger basert på data, sier Thøgersen.

En mann ser på forskjellige data på et nettbrett.
TILRETTELEGGER FOR SAMARBEID: Endringer i lovverket gjør det mulig å bruke helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Det skal Deepinsight utnytte for å bygge nye og trygge løsninger.

Basert på tillit mellom helsepersonell og folket

Selv med endringer i helselovene, er personvern fortsatt en stor utfordring. Europa har valgt en av verdens strengeste tilnærminger til personvern og beskytter først og fremst enkeltmennesket – noe som er positivt for oss som bor her.

– Det er kanskje mindre komplisert å utvikle nye helsetjenester i land utenfor Europa, men vi må spille etter de spillereglene vi har her og komme med gode løsninger som ikke går på bekostning av rettighetene til befolkningen. Det vil være det beste for alle parter, konstaterer Thøgersen og legger til:

– I bunn og grunn handler det om tillit i befolkningen. Har helsepersonellet tilliten vil viljen til å dele data følge. Har de den ikke blir jobben mye vanskeligere.

Med det volumet av data helsesektoren kommer til å benytte seg av i fremtiden vil gode rutiner for hvordan regler skal etterleves og sikkerheten ivaretas være svært viktig. Det er derfor essensielt at arbeidet starter i riktig ende.

Utvikling av beslutningsstøtteverktøy som redder liv

– Det første vi må gjøre for å utvikle nye dataverktøy for helsesektoren er å forstå problemene og hvordan vi kan hjelpe helsepersonell med å bli mer effektive eller gi bedre helsehjelp. Når vi vet hva vi ønsker å få til må vi jobbe oss bakover og finne ut hvordan vi kan samle de nødvendige dataene og samtidig ivareta sikkerheten og personvernet, forklarer Thøgersen.

Målet med utviklingen av databaserte beslutningsstøtteverktøy er å gi legene bedre innsikt når de skal behandle nye pasienter. Innhentingen av data skal skje automatisk, men man må være trygg på at dataene er av god kvalitet.

To menn diskuterer foran to dataskjermer i et kontorlandskap.
BYGGER FREMTIDENS LØSNINGER: Deepinsight består av 16 flinke folk som sammen utvikler og bygger fremtidens helseverktøy.

– Beslutningsstøtteverktøy basert på data åpner for bedre og mer nøyaktige behandlinger der leger kan sammenligne pasienter. Kanskje til og med på tvers av landegrenser, om regelverket tillater det. Det kan gjøre det enklere å behandle sjeldne sykdommer, sier Thøgersen.

I tillegg planlegger Deepinsight å se på dataløsninger som kan effektivisere sykehusdriften. Data kan hjelpe administrasjonen med å utnytte sykehusets ressurser på best mulig måte, samt bidra til effektiv planlegging av det daglige arbeidet.

– Bedre bruk av data i helsesektoren vil være til stor nytte for både helsepersonell, administrasjonen og alle pasienter og pårørende som trenger helsetjenester, forklarer Thøgersen.

Deepinsight bygger dyp kompetanse på data som i dag samles inn i sykehus. Oppgaven blir å koble denne kompetansen med forståelsen av hvilke problemer det vil gi verdi å løse.

– Vår hypotese, er at mye verdifull data ligger dypt i sykehussystemene. Samtidig tror vi det virkelige gullet ligger i det som kan samles inn fremover. Et av fortrinnene vi har i Norge er tilliten og mulighetene vi har til å skape data av høy kvalitet, avslutter Thøgersen.

Vil du ta en prat med oss om hvordan data kan brukes i helsesektoren?
Kontakt oss gjerne!