God utnyttelse av pasientdata kan øke effekten av psykoterapi. Modum Bad er først ut med å ta i bruk nyutviklet programvare fra Deepinsight.

– Vi ser en tydelig positiv effekt av å bruke data aktivt i pasientbehandlingen. Vi kan enkelt endre kurs og forsterke behandlingsløpet, forklarer Pål Ulvenes, psykologspesialist og analysesjef ved Modum Bad.

De var tidlig ute med å bruke data i pasientbehandling og har systematisk samlet inn pasientrapporterte data (PROM-data) siden tidlig på 2000-tallet.

– Motivasjonen og historien gjør Modum Bad til en perfekt pilotkunde for vår nyutviklede programvare, sier Martin Holtet, CTO i Deepinsight og ansvarlig for utviklingen av programvaren.

– Etter hvert vil programvaren tilbys til flere av landets institusjoner og sykehus. Aktiv bruk av sanntidsdata i behandlingsløp vil uten tvil forbedre behandlingen for pasienter og være et godt innsiktsverktøy for helsepersonell og administrasjon, legger han til.

Portrett av psykologispesialist og analysesjef ved Modum Bad, Pål Ulvenes.
FORSKNING I PRAKSIS: Modum Bad har et anerkjent forskningsmiljø rundt psykisk helsevern. Nå tar de forskningen ut i praksis med en intelligent programvare utviklet av Deepinsight.

Programvaren fra Deepinsight visualiserer og sammenstiller data i sanntid for avdelingsledere og klinikere, og gir dem oversikt og innsikt i egen drift. Informasjonen kan brukes til å kvalitetsforbedre egen praksis og pasientbehandling. Dette kalles klinisk intelligens.

Les: Klinisk intelligens fra Deepinsight.

Bedre helsehjelp med sanntidsdata

– Aktiv bruk av helsedata gir mulighet for å gi pasienter bedre oppfølgning og behandling gjennom at vi enklere kan overvåke ulike terapiløp. Vi ønsker å arbeide mer effektivt og bruke data i sanntid for å korrigere og utnytte mulighetene data gir fortløpende. Derfor samarbeider vi med Deepinsight, sier Ulvenes fra Modum Bad.

– Riktig behandling for riktig pasient resulterer i bedre utfall og bedre utnyttelse av ressurser, legger han til.

Programvaren utviklet av Deepinsight utnytter data fra flere ulike kilder. For Modum Bad trekkes det ut pasientrapporterte data fra CheckWare og strukturerte journal-data fra DIPS. Slik kan klinikken utnytte tilbakemeldingene fra pasientene i sanntid og legge opp tilrettelagte behandlingsløp som fungerer.

– Journaldata fra DIPS er avgjørende for å forstå sammenhengen og sykdomshistorikken i pasientrapporterte data fra CheckWare, sier Holtet.

Dataene som hentes fra CheckWare og DIPS blir systematisert og fremstilt visuelt gjennom et webgrensesnitt. Her kan man velge hvilket nivå man skal se dataene på, avhengig av hvem brukeren er. Som terapeut ønsker man kanskje å få oversikt over enkeltpasienter eller på pasientgrupper. Eller at administrasjonen kan følge med på aggregerte data på gruppenivå for en hel avdeling.

– Vi ønsket et grensesnitt med få distraksjoner og som holder det enkelt slik at klinikeren raskt og enkelt finner informasjonen de er interessert i. Vi har derfor utviklet programvaren i tett dialog med klinikerne, forklarer Holtet.

Skjermdump av webgrensesnittet til programvaren utviklet av Deepinsight.
ENKEL VISUALISERING AV DATA: På samme måte som store nyhetsmedier visualiserte pandemi-data under koronapandemien, gjør Deepinsight helsedata mer tilgjengelig for helsearbeidere med sin programvare.

Store fordeler med klinisk intelligens

Programvaren fra Deepinsight er intuitiv og brukeren logger seg enkelt inn via nettleseren. Løsningen er bygget med høy grad av sikkerhet, og bruker blant annet to-faktor-autentisering ved innlogging.

Modum Bad viser til flere store fordeler med å bruke feedback-basert data fra pasienter i psykiatrien, og Deepinsight skal hjelpe til med å oppnå disse verdiene.

Terapeut og pasient: Terapiløpet til pasientene ved en avdeling overvåkes i programvaren. Det øker effekten av terapien og reduserer frafall. I tillegg vil man kunne identifisere behandling som ikke fungerer og være en beslutningsstøtte for terapeutene.

Behandlerteam: Klinikkene kan fordele ressurser mer effektivt med målrettede intervensjoner basert på pasientens problemområder.

Terapeut og kompetanse: Ved å følge med på behandlingsdata over tid kan terapeutene utvikle ferdighetene sine på sikt.

Avdelingsledere og administrasjon: Kan få innsikt i hva effekten av behandlingen er og om den er bedre eller dårligere enn tidligere tidsperioder. Dermed kan administrasjonen legge til rette for best mulig behandling av hver pasient.

– Modum Bad er med på å sette en ny standard for virksomhetsnær databruk gjennom tilgang til sanntidsdata. Dette legger også grunnlaget for å ta i bruk prediksjon og maskinlæring, som er noe vi vil legge til av funksjonalitet i nyere versjoner av programvaren, sier Holtet.

Nærbilde av en konsentrert Martin Holtet på jobb.
BEHANDLING AV HØY KVALITET: CTO i Deepinsight, Martin Holtet, har stått i spissen for utviklingen av programvaren som bruker sanntidsdata for raskere behandling og enkel overvåkning av behandlingsløp.

Første versjon tas i bruk i 2022

Potensialet og mulighetene til å løse flere av helsevesenets utfordringer med hjelp av helsedata er stort, men frem til nå har helsesektoren i liten grad tatt data i bruk. Med programvaren til Deepinsight tas det et viktig steg i riktig retning for å enklere ta i bruk helsedata.

– Det var viktig for oss å jobbe sammen med en fremoverlent partner innen helse som ser mulighetene i klinisk intelligens og sanntidsdata og hvordan dette er fremtiden for helsevesenet. Den muligheten ga Modum Bad oss, sier Holtet.

Programvaren vil tas i bruk av Modum Bad over sommeren, når første versjon av produktet er klart.

– Etter hvert som vi utvikler programvaren videre skal den tilbys til flere institusjoner innen psykiatri, men også til områder utenfor psykiatrien. Potensialet for klinisk intelligens er stort, og vi har lagt til rette for at programvaren kan koble til ønskede datakilder og visualiserer det i et webgrensesnitt uavhengig av helseområde, forklarer Holtet.

– På sikt vil programvaren gjøre helsevesenet mer datadrevet og bidra til bedre behandlingsløp for klinikere, pasienter og administrasjon, avslutter han.

Vil du vite mer og se løsningen i bruk?
Kontakt oss for en demo!