Et avgjørende komponent i forhandlernes verdikjede er riktig prislegging av produkter. Lagrene er fylt med varer kjøpt til kostpris, og målet med salgsfasen er å finne en balanse mellom salg til fulle og nedsatte priser for å maksimere fortjenesten samtidig som du tømmer så mye varer som mulig fra lagring. Denne balansen fluktuerer i tid og påvirkes av faktorer både internt og eksternt for forhandleren, for eksempel markedsførings- og høytidseffekter. For å forstå denne balansen må man forstå og modellere etterspørsel og prisfølsomhet, som er mål på hvor mye man kan selge til en gitt pris.

Deepinsight har vært sterkt involvert i å lage et tilpasset system for Varner som modellerer prisfølsomhet og etterspørsel, og optimaliserer produktprising. Systemet er spesialisert på avsluttende salg av produkter der siste innsats gjøres når det gjelder rabatter for å bli kvitt så mye lager som mulig. En optimal pris er foreslått per produkt per tidssteg i det avsluttende salget basert på prognoser for etterspørsel og for prisfølsomhet. Metodikken og komponentene i systemet kan enkelt overføres til alle andre faser av salget, og kan for eksempel også integreres innen allokering for å optimalisere flere ledd i verdikjeden.

Systemet øker ikke bare verdien gjennom fortjeneste (5-15% økning i KPI-er observert i forhold til salgsperioder med manuell prising), men også gjennom digitalisering av forretningsområdet og minimering av manuell innsats, og på lang sikt kan det også bidra til økt bærekraft gjennom bedre informert beslutningstaking.