Om Oss

Deepinsight har siden 2017 samlet noen av verdens beste hoder innen matematikk og koding. Her har vi skapt et innovativt og varmt miljø som jobber mot å forbedre helsesektoren og kvaliteten på dagens helsetjenester.

Vår visjon

Å endre verden til det bedre gjennom matematikk og kode.

- Math for good

Vårt oppdrag

Å styrke helsepersonell med intelligente, datadrevne produkter som forbedrer pasientbehandling.

Vår historie

Vår grunnlegger, Olav Willumsen Haugå, hoppet i 2017 av sin doktorgrad i matematikk. Han hadde sett hvordan data og kunstig intelligens var i ferd med å endre verden, og innså at for å være med på denne reisen måtte han hoppe på nå. Resultatet ble Deepinsight, et selskap basert på bruk av data og et varmt og inkluderende miljø, hvor nerder kan trives og utfolde seg.

For å samle den rette kompetansen og erfaringen, drev Deepinsight i hovedsak med konsulentvirksomhet for store norske kunder som DNB og Varner de første årene etter oppstart. Målet var derimot alltid å skape egne produkter som ga noe tilbake til samfunnet.

En milepæl ble nådd i begynnelsen av 2021. Da gikk Kernel, en e-helse- og teknologibedrift, inn som investor i Deepinsight. Dette gjorde det mulig for oss å satse fullt på å utvikle og leverer tjenester og verktøy basert på data til helsevesenet.

The Deep-family

Fokus på bærekraft

Deepinsight anerkjenner vår rolle i samfunnet, og ønsker å bidra i positiv retning ved å ha fokus på ytre miljø i alle aspekter ved vår drift.

Vi jobber målrettet og langsiktig for en bærekraftig og miljøvennlig drift. Som del av arbeidet med å oppnå dette, ble vi i 2021 en Miljøfyrtårn-bedrift.

Les mer om Miljøfyrtårn-prosessen her

Finn vår årlig klima- og miljørapport her:

Bli kjent med menneskene bak Deepinsight

Senior Software Engineer
Data Scientist
Senior Product Manager
Senior Software Engineer
Software Engineer
Data Scientist
Head of UX
Data Scientist
Principal Software Engineer
Data Scientist
Chief Operations Officer
Data Scientist
Senior Software Engineer
Director of Customer Success & Marketing
Senior Software Engineer
Data Scientist
Office & HR Manager
Medical Advisor
Chief Technology Officer
Chief Executive Officer
Chief Data Scientist
Talent Acquisition Consultant
Product and Technology Evangelist
Junior Software Engineer